ถูกใจ IEC 3G คลิก Like กันนะคะ
 
พื้นที่ให้บริการ 3G
ใหม่! วิธีติดตั้ง/ใช้งาน Aircard ZTE MF 190
ใหม่! วิธีติดตั้ง/ใช้งาน iPhone, iPad 3G

ติดต่อ
จันทร์ - ศุกร์ (08.30-17.30 น.)

e-mail :

 

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ทางบริษัทจะทำการย้ายสถานที่จาก อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 41 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ไปอยู่ที่ อาคาร AIA Capital Center ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2204-7515 (เลขหมายเดิม)

SMS Short Code สำหรับตรวจสอบบริการต่างๆ ของ IEC 3G เดิมหมายเลข 4567893 จะถูกเปลี่ยนเป็น 4153001 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IEC 3G Call Center 0-2204-7515 จันทร์ - ศุกร์ (08.30-17.30 น.)

The number of SMS Short Code for IEC 3G services verification will be changed from 4567893 to 4153001 from now on. For more information, please call IEC 3G Call Center 0-2204-7515 Mon. - Fri. (08.30 a.m. to 05.30 p.m.)

โปรโมชั่นรายเดือนสิ้นสุดโปรโมชั่น 31ธันวาคม 2557

 


 
 
     
 
Copyright © 2009 www.iec3g.com. All Rights Reserved.